2022-2023 Burs Başvuru Sonuçları!..

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfına yapılan burs başvuruları neticesinde, başvuruda bulunan aşağıdaki belirtilen otuz öğrencinin öğrenim görmeleri dolayısıyla maddi desteğe ihtiyacı oldukları tespit edilmiş olup, öğrencilere 2022 yılı Ekim, Kasım, Aralık ve 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında aylık 300 TL öğrenim bursu verilmesi uygun görülmüştür. Not: Ekim ayı ödemeleri…

GAYE

Gaye yani maksat, hedef, kelime, varılmak istenilen netice, maksat ve sonuç gibi manalara gelir. Her akıl sahibi bilir ki kalem kendi için yazmadığı, göz kendi yolunu görmediği, ağaç kendisine meyve hazırlamadığı, ayak kendi işine koşmadığı gibi, bu insan da kendi için olamaz. O da bir gaye için yaratılmıştır ve bir yere yolcudur. Kısaca her şeyin…

Burs Başvuru Sonuçları!

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfına yapılan burs başvuruları neticesinde, başvuruda bulunan aşağıdaki belirtilen yirmi öğrencinin öğrenim görmeleri dolayısıyla maddi desteğe ihtiyacı oldukları tespit edilmiş olup, öğrencilere 2021 yılı Ekim, Kasım, Aralık ve 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında aylık 200 TL öğrenim bursu verilmesi uygun görülmüştür. 1-Ahmet GÜNDOĞDU2-Ahmet Muhammet YILMAZ3-Ali…