Tarihçe

Bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmesi için her nevi imkânlar hazırlamak, halkın milli ve manevi değerlerine sahip çıkması için kültürel ve sosyal alanlarda desteklemek gayesi ile Ankara’da kurulan Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.11.2013 tarih ve E:2013/149, K:2013/603 sayılı kararı tescil edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Tescil 29 Ocak 2014 28897 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.


Vakfın Faaliyet Alanı

Vakıf Senedinde vakfın faaliyetleri şu şekilde belirtilmiştir:

 • Talebelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, burslar verir meskenler, okuma salonları, yurtlar gibi benzer sosyal imkânlar sağlar.
 • Yabancı lisan, lise, üniversite v.s. sınavla girilen okullara hazırlık ve mesleki kurslar açar, idare eder.
 • Seminerler, konferanslar ve benzeri ilmi, akademik faaliyetlerde bulunur.
 • Her seviyede (ana okulu, ilkokul, lise, üniversite v.b.) eğitim ve öğretim müesseseleri kurar, açar, idare eder.
 • Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın alır, basar, tevzi eder.
 • Gazete, dergi, mecmua, kitap neşriyatı yapar.
 • Radyo ve televizyon programları tertip eder ve ettirir.
 • Umumi olarak halkın milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışma yapar.
 • Camii, kur’an kursu ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir işlerini deruhte eder.
 • Vakıf yurt içi ve yurt dışında yasal mevzuata uygun amaçları doğrultusunda faaliyette bulunabilir.

Yönetim Kurulu

 • Başkan: Sadullah YAMAK
 • Başkan Yardımcısı: Metin ÇETİNKAYA
 • Muhasip Üye: Sinan ARICAN
 • Üye: Harun ERKOÇ
 • Üye: Mehmet ÇAKIŞ

Denetim Kurulu

 • Denetim Kurulu Başkanı: Önder AÇIKEL
 • Üye: Kemalettin ŞAHİN
 • Üye: Orhan POLAT

Mütevelli Heyet

 • Sadullah YAMAK
 • Metin ÇETİNKAYA
 • Faik ÖZDEMİR
 • Kemalettin ŞAHİN
 • Orhan POLAT
 • Şahabettin CANBOLAT
 • Sinan ARICAN
 • Ramazan ŞAHİN
 • Murat ÖZEROĞLU
 • Nurullah ŞARKBÜLBÜLÜ
 • Nasip HAMZAOĞLU
 • Nuri BALKANOĞLU
 • Recep BORA
 • İlyas KILIÇ
 • Alper KAYA
 • Ahmet DAĞCI
 • Hakan DOĞAN

Kurucular

 • Ramazan Şahin
 • Faik Özdemir
 • Şahabettin Canbolat
 • Ahmet Dağcı
 • Veysi Demir
 • Bülent Çanakçı
 • Hakan Doğan
 • Engin Çiftçi
 • Ahmet Arslan
 • Nuri Balkanoğlu

Geçmişten Günümüze Başkanlar

 • Ahmet DAĞCI (2013-Kasım / 2019-Haziran)
 • Hakan DOĞAN (2019-Haziran / 2019-Kasım)
 • Sadullah YAMAK (2019-Kasım / Devam ediyor…)