Biz Kimiz

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı, bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmesi için her nevi imkânlar hazırlamak, halkın milli ve manevi değerlerine sahip çıkması için kültürel ve sosyal alanlarda desteklemek gayesi ile Ankara’da kurulmuştur. Devamı…

Neler Yaparız

Vakfımız, talebelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, burslar verir meskenler, okuma salonları, yurtlar gibi benzer sosyal imkânlar sağlar.

Ayrıca yabancı lisan, lise, üniversite v.s. sınavla girilen okullara hazırlık ve mesleki kurslar açar, idare eder.

Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın alır, basar, tevzi eder. Devamı..

Neden Risale-i Nur

“Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur’ân’dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum.Serîüsseyir olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır.”
Instagram/reshavakfi’nda takip edin

MAKALELER

FAALİYETLERİMİZE AİT GÖRSELLER