2022-2023 Burs Başvuru Sonuçları!..

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfına yapılan burs başvuruları neticesinde, başvuruda bulunan aşağıdaki belirtilen otuz öğrencinin öğrenim görmeleri dolayısıyla maddi desteğe ihtiyacı oldukları tespit edilmiş olup, öğrencilere 2022 yılı Ekim, Kasım, Aralık ve 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında aylık 300 TL öğrenim bursu verilmesi uygun görülmüştür. Not: Ekim ayı ödemeleri…