EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE-3

Ayet-i Kerime Mealleri Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah’ın yanındadır. (Tegabun Suresi, 14-15) Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan işler…

EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE-2

Ayet-i Kerime Mealleri Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin. (Bakara Suresi, 128) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana Salihlerden olacak bir evlat ver, dedi. İşte…

EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE-1

Ayet-i Kerime Mealleri Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.(Enfal Suresi, 28) Allah, sizi bir tek nefisten / candan yaratan ve gönlünün ısınacağı eşini de aynı şeyden var edendir. O eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a,…

DİN VE BİLİM BİRBİRİYLE ÇATIŞMAZ

A-1) Dinle Çatışma Halinde Olan Dinsiz Felsefedir; Dinle Barışık Olan Felsefeye İlişmiyoruz!.. Aziz sıddık kardeşlerim, Madem Risale-i Nur, makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur’a yapışıyorlar; elbette bir hakikat beyan etmek lâzım geliyor. Şöyle ki: Risale-i Nur’un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe…

MEDRESEDE VEYA KENDİ EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN RİSALE-İ NUR’DAN İSTİFADELERİNİ ARTTIRMAK VE ÖNLERİNDEKİ MANİLERİ DEF ETMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

A.1-2-3) Fıtratlarında Mevcud Olan Hissiyatların Latifelerin Yüzlerini; Hayat-I Ebediye’ye Ve Hayırlı Şeylere Çevirtebilmek Mecralarını Değiştirmek Ve Onlara Rıfk, Adalet, Mülayemet Ve Kavl-i Leyyin İle Nasihat Edebilmek. A-1) “…Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki: Dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki etsin ve öyle de iz’an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile, en…

ÂHİRZAMANDA GENÇLERİN MARUZ KALDIĞI TEHLİKELER VE ZARARLAR

1)NİSA TAİFESİNİN GAFİL KISMINDAN GELEN FİTNE 1.A) BİRDEN İHTAR EDİLEN BİR MES’ELE-İ MÜHİMME Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet nasılki tarihlerde, eski zamanlarda “Amazonlar” namında gayet silâhşör kadınlardan mürekkeb bir taife-i askeriye olarak hârika harbler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de: Bu zamanda zındıka dalaleti, İslâmiyete…

SURETPERESTLİK FİTNESİNE VE GENÇLİK-HEVESAT CİHETİNDEN GELEN SAİR MESÂİBE KARŞI ÇARE-İ NECAT VE DEVÂ OLABİLECEK MANEVÎ REÇETELER VE YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE ÇOK MÜHİM VE KIYMETLİ EMİR VE TAVSİYELER…

1)SURETPERESTLİK FİTNESİNE KARŞI ORUÇ TUTMAK VE RİYAZET-İ ŞER’İYYE YAPMAK 1.A) Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:    İnsana en mühim bir ilâç nev’inden maddî ve manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki: İnsanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfemayeşa hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği…

AİLE SAADETİNİN TEMİNİ VE DEVAMI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Risale-i Nur Külliyatından Kısımlar              Üçüncü Hikmet: Bir ailenin saadet-i hayatiyesi; koca ve karı mabeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık-saçıklık, o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünki açık-saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden, kendini…

EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Risale-i Nur Külliyatından Kısımlar Şer’an koca, karıya küfüv olmalı, yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimmi diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklit eder, refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp “Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim.” diye takvaya girer. Veyl o erkeğe…

NİÇİN EVLENİLMELİ?

Risale-i Nur Külliyatından Kısımlar İnsanın hususan müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Lem’alar ( 201 ) Malûmdur ki; kesret-i nesil herkesçe matlubdur. Hiçbir millet ve hükûmet yoktur ki, kesret-i tenasüle tarafdar olmasın. Hattâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَاِنِّى اُبَاهِى بِكُمُ اْلاُمَمَ -ev kema kal- Yani:…