ONUNCU LEM’A VE ŞEFKAT TOKATLARININ MUALLİMLERİ

Bediüzzaman Said Nursî, “Şefkat Tokatları Risalesi” olarak isimlendirdiği Onuncu Lem’ada Âl-i İmran Suresinin 30. ayetinin bir sırrını hizmet-i Kur’aniye çerçevesinde tefsir eder. Risalenin 1934 yılında yazıldığı tahmin edilmektedir.[1] Bu tarih, Risale-i Nurların Barla’da intişara başladığı tarihten(1926) sekiz yıl sonradır. Haliyle, Şefkat Tokatları Risalesinde ismi geçen bütün Nur Talebeleri Isparta’nın nahiye, köy ve ilçesi gibi muhtelif…