HOŞGÖRÜ, MÜSAMAHA

Hoşgörü veya diğer ismiyle müsâmaha; affetmek, kusurları örtmek, anlayışlı ve yumuşak davranmak, barış içinde yaşamak, şefkat ve merhamet etmek gibi anlamları içerir. Hoşgörü, toplumsal hayatımız için olmazsa olmaz ahlakî değerlerden birisidir. Hz. Peygamber (A.S.M)’e hitâben bir ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın şüphesiz etrafından dağılıp gitmişlerdi.” Müslümanları yüzlerce yıl farklı kültürlerle…

AFFETMEK

Affetmek, bir insanın herhangi bir sebeple insanlara duyduğu öfke, nefret, kin, düşmanlık gibi duygularından vazgeçmesi demektir. Herkesin hayatında birileriyle yaşadığı olaylar sonucu kırgınlıklar ve bu kırgınlıklar sonucunda onlara kin ve nefret duyduğu anlar olmuştur. Kırıldığımız insanları affedemediğimizde, her ne kadar farkında olmasak da bu duygular zamanla bizim için yük haline gelip, bir kambur gibi sürekli…