SABIR

Sabır, acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme, dinin ve aklın gösterdiği yolda sebat etme gibi manalara gelir. Kur’an-ı Kerim’de yetmişten fazla ayette zikredilmektedir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor: “Allah sabredenlerle beraberdir.”  “Asra and olsun ki; insanlar hüsran içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”…