Covid Pozitifi Fırsata Çevirmek

Sadece memleketimizde değil tüm dünyada yaygın bir şekilde görülen bu hastalığa karşı “Fiziksel Mesafe-Maske-Hijyen” şeklinde sıralaması yapılan ve bir manada “fiilî bir dua sayılan” bu şartlara riayet etmekle birlikte Sevgili Peygamberimiz (asm) tarafından emir ve tavsiye buyurulan ve tatbik edilen “Karantina”ya da riayet etmemiz gerekmektedir.