DİN VE BİLİM BİRBİRİYLE ÇATIŞMAZ

A-1) Dinle Çatışma Halinde Olan Dinsiz Felsefedir; Dinle Barışık Olan Felsefeye İlişmiyoruz!.. Aziz sıddık kardeşlerim, Madem Risale-i Nur, makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur’a yapışıyorlar; elbette bir hakikat beyan etmek lâzım geliyor. Şöyle ki: Risale-i Nur’un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe…