Duyuru – 1

İslâmın Kantarası Zekât

Ramazan-ı Şerif; rahmet, bereket ve sevinci hep beraber hissetmenin tek yolunun “PAYLAŞMAK”tan geçtiğini bizlere hatırlatıyor. Buna vesile olabilmek için siz hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerinin arasında köprü olmaya bu yıl da devam ediyor, bizlere emanet edilen
* İnfak
* Fitre
* Zekatlarınızı
İslamî usulüne uygun olarak, gerek nakdî şekilde gerekse hediye alışveriş kartı, gıda paketi, bayramlık kıyafet veya ev eşyasına dönüştürerek muhtaçlara ulaştırıyoruz.

Salgın hastalığı insanlık olarak üst seviyede yaşadığımız şu günlerde, ihtiyaç sahibi aileler ile dayanışmamızı artırarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyor, Ramazan-ı Şerif vesilesiyle sizleri de bu dayanışma içinde yer almaya davet ediyoruz.

Önemli Not: Yardımlarınızı vakfımızın aşağıdaki hesabına gönderirken, usulüne uygun değerlendirebilmemiz için açıklama kısmında “Zekat”, “Fitre”, ya da “Sadaka” detayına yer vermeniz gerekmektedir.

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı – Sosyal Dayanışma Hesabı
Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demetevler Şubesi
IBAN: TR59 0020 5000 0910 2052 6000 03

Duyuru – 2

Reşha Vakfı Burs Duyurusu!

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfına yapılan burs başvuruları neticesinde, başvuruda bulunan aşağıdaki belirtilen yedi öğrencinin öğrenim görmeleri dolayısıyla maddi desteğe ihtiyacı oldukları tespit edilmiş olup, öğrencilere 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında burs verilmesi uygun görülmüştür. Hayırlı olsun.

1-Muhammed KARAKAŞ
2-Rümeysa Nur POLAT
3-Sedat ÇAKAR
4-İbrahim Yusuf DEMİREL
5-Ali Yahya TOKMAK
6-Ahmet Muhammed YILMAZ
7-İbrahim AYAK

Duyuru – 3

Bir ülkenin istikbalinin parlak olması, o ülkenin; eğitimli, milli ve manevi değerlere sahip genç nüfusunun varlığıyla mümkündür.

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı  geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda maddi anlamda zorluk yaşayan ve başarılı olan, her kademede öğrenim gören öğrencilere, bir takım ihtiyaçlarını karşılamalarını ve eğitim hayatlarında mağdur olmamaları için, karşılıksız burs verecektir.

Söz konusu burslar yılda 9 ay ve ayda 200 TL olarak hayırsever insanlarımızın desteği ile vakfımız tarafında gerçekleşecektir.

Bunun için yardıma muhtaç ve başarılı öğrencilere burs verilebilmesi için, hayırsever insanlarımızın Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı’nın Kuveyt Türk’ün TR860020500009102052600002 No’lu burs hesabına bağışta bulunmanızı bekliyoruz.

Yönetim Kurulu

Duyuru – 4

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı – Bursu:

Reşha Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfımız tarafından, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören her kademede öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.
‘Vakıf Öğrenim Bursu’, maddi destek ihtiyacı olan başarılı öğrencilere verilen yıllık bir burstur. Burs almaya başlayan öğrenciler, başarılı eğitim ve ihtiyaç durumları devam ettiği sürece diğer değerlendirme dönemlerinde de öncelikli olarak değerlendirilir.
Öğrencilere verilecek olan burs, aylık 200.-TL tutarında öğrenim dönemi boyunca (9 ay, Ekim-Haziran) verilecek olup, gerekli başvuru şartları ve istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir.
Yapılacak Başvurulara ilişkin evrakların Vakfın merkezine 10.09.2021-24.09.2021 tarih aralığında, posta yoluyla ulaştırılması veya hafta içi 12:30 ile 16:30 saatleri arasında elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Burs ve Yardımlardan Yararlanacaklarda Aranacak Şartlar:

*T.C. Vatandaşı olmak,
*Taksirli suçlar hariç, yüz kızartıcı suçlardan hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
*İlkokul, Orta, Lise veya Yüksek Okullarda öğrenim görüyor olmak (derece alanlar önceliklidir)
*Ailesinin maddi durumunun yetersiz olması.

Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belgeleyen öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile burstan öncelikle yararlandırılabilir.
Zorunlu olmamak kaydıyla, “vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.

Burs Başvurularında İstenen Belgeler :

* REŞHA Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı ıslak imzalı “Burs Başvuru Formu” (Vakıftan temin edilebilir. Resim yapıştırılması önem arz etmektedir.)
* Öğrenim Durum Belgesi,
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
* Kredi Yurtlar Kurumu hariç olmak üzere başka bir kuruluştan burs almadığına dair beyan ve taahhüt belgesi,
* Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği,
* Adli Sicil Belgesi,
* Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge, eğer geliri yoksa ailenin geçimi nasıl sağladığını beyan eden yazılı dilekçe)

NOT :
1-Belgelerin başvuru anında eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
2-Gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde burs verilmesi durdurulur ve o zamana kadar verilen burslar geri tahsil edilecektir.

Reşha Vakfı İletişim Adresi: Eti Mah. GMK Bulvarı No:110-112/15 Maltepe/ANKARA

Tel : 0532 452 9510