1 Soru 1 Cevap: Allah’ın varlığını bir ateiste nasıl ispat edebiliriz? Onlar Bigbang deyip geçiyorlar!

Bu meselede en kısa ama belki de en veciz, mukni cevaplardan birisi şudur: “Bir köy,muhtarsız olmaz(1) Bir iğne ustasız olmaz, sahibsiz olamaz(2) Bir harf kâtibsiz olamaz, biliyorsun(3) Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?(1) Ve bu kadar çok servet ki; her saatte bir şimendifer {(Haşiye): Seneye işarettir. Evet bahar, mahzen-i erzak bir…

1 Soru 1 Cevap: Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? 

Semavi dinlerin mensuplarını, herhangi bir ilahi dini kabul etmeyenlerden en açık şekilde ayıran sorulardan biri, ölümden sonra dirilmeye ilişkin inançlarıdır ki, buna haşir akidesi diyoruz. Bütün semavi dinlerde, ölülerin dirilişi, hesap gününde bireyin inancı ve amelleri karşılığında verilecek olan sonsuz ödül(cennet) veya sonsuz ceza(cehennem), ahiret inancının temelini teşkil eder. Bedenimiz ve dünyamız, ebedi olarak yaşamaya…

1 Soru 1 Cevap: Allah Bizim Cennete ve Cehenneme Gireceğimizi Biliyorsa, Neden Bizi İmtihan Ediyor?

Cenâb-ı Allah için (ilminin ezeli olması itibariyle) “geçmiş”, “şimdi” ve “gelecek” arasında bir fark yoktur. Bu sebeple, Yaratıcımızın bizim akıbetimizi imtihan dünyasına gönderilmememizden önce bilmesi, O’nun zaman-mekandan münezzeh olmasının zaruri bir neticesidir. Rabbimiz ezeli ilmiyle bildiği, ezeli iradesiyle dileyip tercih ettiği şeyleri, kudret sıfatıyla yaratıp varlık âlemine çıkardı. Fakat bu meseleye, yarattığı kulları açısından bakıldığında;…

1 Soru 1 Cevap: Her şeyin yaratıcısı Allah, onun yaratıcısı kim? 

Böyle bir soru ilk defa bu asırda sorulmuyor. Dönem dönem sorulan bir soru. Hatta Peygamber Efendimiz’e (asm) soruluyor ve Efendimiz (asm) İhlâs Suresi ile cevap veriyor. Bu soruya bu cevap elbette kâfidir. Fazla bir izaha ihtiyaç yoktur. Lakin bu asrın insanının aklı gözüne indiği için gördüğünden başka bir şeye inanmıyor. Bu tarz sualleri soranlara cevap…