İSLÂM’DA KADIN HAKLARI…

Mukaddes kitabımız Kur’an’da şu mealde bir ayet vardır: “Yine O’nun ayetlerindendir ki; size hemcinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza muhabbet ve merhamet vermiştir. Düşünen bir topluluk için; elbette bunda Allah’ın varlığına ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır “ (Rum Suresi, 20) Dinimizde “kadın”ın yerinin kıymet ve ehemmiyeti ile alakalı başka ayet ve hadisler de…